Sluiten
Pluimers Isolatie
  • 10 jaar garantie
  • Meer dan 45 jaar ervaring
  • Isolatiepartner van veel energiemaatschappijen
  • Europees marktleider
  • Breed assortiment isolatieproducten

Actievoorwaarden SMS-actie ‘Meest succesvolle bedrijf van Nederland’

1) SMS-actie ‘Meest succesvolle bedrijf van Nederland’ (hierna: de actie) wordt u aangeboden door Isolatiebedrijf Pluimers B.V. kantoor houdende aan de Wattstraat 11, 7461AB, te Rijssen (hierna: Pluimers).

2) Om deel te nemen aan deze actie dient de deelnemer de bedrijfs-facebookpagina van Pluimers www.facebook.com/pluimersisolatie te liken, het facebook bericht van deze actie te te delen en een sms met NBSA 6388 naar 4422 te versturen.

3) Als Pluimers Isolatie wordt uitgeroepen tot meest succesvolle onderneming van 2016 dan wordt onder alle deelnemers een tiendaagse reis naar New York verloot (voor twee personen) en €2000 zakgeld. Na het bekendmaken van de winnaar zal deze met een printscreen van de sms moeten aantonen dat de aan alle voorwaarden is voldaan.

4) Mocht Pluimers Isolatie niet de meest succesvolle onderneming van 2016 worden dan verloten wij onder alle deelnemers vijf Fletcher hotelvouchers.

5) De actie loopt vanaf  9 januari 2017 tot en met zaterdag 14 januari 2017. Tussen deze data dient de deelnemer het facebookbericht te hebben geliked en geshared, de bedrijfspagina van Pluimers te hebben geliked en de sms te hebben verstuurd.

6) Het versturen van de sms is gratis, exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

7) De actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

8) Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9) Pluimers behoudt zich eenzijdig het recht voor de actie te beëindigen of op te schorten.

10) Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

11) Pluimers is niet verantwoordelijk voor eventuele typ-, druk-, of zetfouten.

12) In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Pluimers.

13) Klachten over deze actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Pluimers, afdeling aftersales, [email protected]

14) Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

15) Deze actievoorwaarden zijn terug te vinden op www.pluimers.nl/newyork

Onze partners