Sluiten
Pluimers Isolatie

Pluimers HR IsoPlus21 is een gesloten cellige PUR die voldoet aan alle wet en regelgeving. Integendeel, meer en meer gaat het de kant op van energie neutrale woningbouw, van woningen dus met een steeds betere EPC- dan wel EPG-norm. Met alle gevolgen van dien voor woningbouwverenigingen, architecten en aannemers. Zij zullen immers moeten zien te voldoen aan de steeds hogere isolatie-eisen inzake nieuwbouwwoningen.

Een revolutie: HR IsoPlus21
Pluimers Isolatie gaat met HR IsoPlus21 die uitdaging graag met hen aan. Vol vertrouwen ook. Niet in de laatste plaats omdat wij, vanuit onze jarenlange ervaring en expertise in de industriële sector, de daar toegepaste isolatietechnieken hebben omgevormd tot een isolatiemethode die ideaal is voor nieuwbouwwoningen.

Wij hebben die methode, gelet op het hoog renderende isolatie-effect, een heel toepasselijke naam gegeven: Pluimers HR IsoPlus21. In het kort komt deze methode erop neer dat meteen in het bouwproces de isolatie met geslotencellig en hoog isolerend polyurethaanschuim (PUR) wordt meegenomen.

HR IsoPlus21: Revolutionair nieuwe injectiemethode
Dat kon en kan door te sprayen op de binnenmuur, waarna de buitenmuur daar voor wordt gemetseld. Maar het kan dankzij Pluimers Isolatie nu ook via een heel nieuwe, zeg maar gerust revolutionaire direct op de bouw toe te passen injectiemethode; HR IsoPlus21.

Met name wat betreft deze nieuwe aanpak zijn onze verwachtingen zeer hoog gespannen. Om te beginnen omdat er juist daar wordt geïsoleerd waar bij woningbouw verreweg het meeste isolatie-effect valt te bereiken: de schil van de woning. Wordt deze goed geïsoleerd, dan haalt dat qua energiebesparing en alle voordelen van dien meer uit dan alle andere energiewinningsmethoden (warmtepompen, warmteterugwinning, noem maar op) bij elkaar.

De vele voordelen van isoleren met HR IsoPlus21
De voordelen van Pluimers HR IsoPlus21 zijn legio. Zo staat de methode om te beginnen garant voor een ongekend hoge luchtdichtheid. Bovendien maakt toepassing ervan lichtere en beperktere constructies mogelijk. Dat alles draagt er zeker toe bij dat architecten maar zeker ook aannemers door deze injectiemethode in staat zijn moeiteloos mee te gaan in de steeds verdere aanscherping (tot volledig energieneutraal aan toe) van de EPC van nieuwbouwwoningen.