In Nederland laten elk jaar duizenden woningeigenaren hun woningen isoleren. Dit zorgt voor minder uitstoot van CO2 én een lagere energierekening. Maar wist u dat bij het isoleren ook goed onderzoek moet plaatsvinden of er dieren aanwezig zijn zoals de dwergvleermuis, gierzwaluw of de huismus (hieronder benoemd als ‘vogels’)? Bij Pluimers Isolatie doen we vooraf goed onderzoek of er vogels of vleermuizen waar te nemen zijn. Dit doen we onder andere door:

  Endoscopisch onderzoek op meerdere gevels op diverse hoogtes te verrichten
 Controle op sporen/ontlastingsverschijnselen (lijkt op hagelslag) bijvoorbeeld op vensterbanken
 U te vragen of er vleermuizen / vogels in de spouwmuur zitten
  U te vragen of u wel eens geluiden hoort afkomstig uit de spouwmuur (bijvoorbeeld een soort gekrabbel)

  U te vragen of u rondom uw woning (vliegende) vleermuizen en/of vogels hebt waargenomen of waarneemt

Inventarisatie door adviseur:

 

De adviseur informeert u over de maatregelen van natuurvriendelijk isoleren en brengt uitgebreid in kaart wat er voor uw woning nodig is. Indien wij vleermuizen en/of vogels constateren tijdens ons vooronderzoek dan is het noodzakelijk om toegangsmogelijkheden tot de woning af te sluiten en op regelmatige afstand ontsnappingsmogelijkheden aan te brengen (middels z.g.n. exclusion-flaps). Vleermuizen kunnen de woningen op die manier wel verlaten, maar kunnen niet terugkeren. Na een vastgestelde wachttijd is een woning natuurvrij. Door woningen op die manier natuurvrij te maken wordt het mogelijke risico op het verstoren van vleermuizen en vogels voorkomen. Mochten ondanks de grondige inspectie andere, niet zichtbare of als zodanig herkenbare, toegangsmogelijkheden naar en van de spouwmuur bij u bekend zijn, dan dient u dit onverwijld aan onze medewerker aan te geven.

Wanneer er vogels of vleermuizen worden geconstateerd dienen naast het ontmoedigingsproces ook nieuwe verblijfplaatsen te worden gecreëerd. De maatregelen dienen door een ter zake kundige (gecertificeerde) partij te worden aangebracht, uiteraard ontzorgen wij u hier graag bij.

 

Belangrijke aandachtspunten bij constatering van vogels en/of vleermuizen in de spouwmuur:

 

Plaats vleermuis- en vogelwerende maatregelen, door het afdichten van kieren.

Sluiten van toegangen tot de spouw via aangrenzende gebouwen of via het dak af door middel van vleermuiswerende voorzieningen.

Ten alle tijden moeten vleermuizen de ruimte wel kunnen verlaten, maar er niet kunnen terugkeren.

Voor het vleermuisvrij maken van een spouw moet de uitvoerder een bewijs tonen dat door hem een training ‘natuurvrij maken’ is gevolgd.  Medewerkers van Pluimers Isolatie hebben deze trainingen gevolgd.

Het aanbrengen van vleermuis- en vogelwerende maatregelen dient conform de Natuurkalender te geschieden.

Het aanbrengen moet 4 dagen of meer voorafgaand aan het isoleren uitgevoerd worden zodat vleermuizen de kans krijgen om te vertrekken.

Is de woning tijdig natuurvrij gemaakt (ook volgens de natuurkalender), dan kan jaarrond worden geïsoleerd. Ook in de kwetsbare kraamperiode of in de winterperiode kan worden geïsoleerd zolang de vleermuis- en vogelwerende maatregelen vóór die kwetsbare periode zijn aangebracht.

Is de spouw minder dan 8 cm diep, dan geldt geen compensatieverplichting ten aanzien van vogels, maar wel ten aanzien van vleermuizen.

Is de spouw dieper dan 8 cm maar is de spouw niet toegankelijk via openingen van 2 cm breed, dan geldt geen compensatieverplichting ten aanzien van vogels maar wel ten aanzien van vleermuizen.

Is de spouw dieper dan 8 cm en toegankelijk voor vogels, dan geldt wel een compensatieverplichting ten aanzien van vogels én ten aanzien van vleermuizen.

 

Natuurkalender

 

De wet Natuurbescherming verplicht ons zorgvuldig om te gaan met de vleermuis. Het is daarom van belang dat u tijdig én in de minst kwetsbare periode begint met het natuurvrij maken van uw woning.
Een verblijf mag namelijk niet verstoord worden als deze in gebruik is door vleermuizen. Voorafgaand aan het isoleren dient daarom ook eerst een vervangende woonruimte gecreerd te worden middels een ruimte in de spouwmuur of indien technisch niet mogelijk een vleermuizenkast.

 

 

Voorkom dat bij het isoleren van uw spouwmuur of dak dieren zoals vleermuizen worden gedood en isoleer natuurvriendelijk. Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. Kies voor Pluimers Isolatie.

 

Om het keurmerk natuurvriendelijk isoleren te dragen moet  personeel van het isolatiebedrijf eerst een cursus volgen en naar tevredenheid afronden.  Hier leert men natuurvriendelijk te isoleren en krijgen ze informatie over het belang van kwetsbare vogels en vleermuizen voor de biodiversiteit in Nederland. Een woning dient op een correcte wijze natuurvrij gemaakt te worden en nieuwe verblijfplaats(en) zijn hier onderdeel van. Als isolatiebedrijf willen we namelijk voorkomen dat dieren doodgaan of worden verstoord tijdens het broedseizoen of winterslaap.

Ons personeel heeft deze cursus succesvol afgerond en kunnen uw woning natuurvriendelijk isoleren.