Nieuw onderzoek

Een nieuw luchtspouw onderzoek van Knauf Insulation en de Universiteit Gent toont aan dat een luchtspouw niet altijd noodzakelijk is in de nieuwbouw. Met deze wetenschap kan bouwend Nederland vaker de volledige spouwruimte benutten voor isolatie. De traditioneel aangebrachte luchtspouw – de ruimte tussen isolatie en buitengevel – heeft geen invloed op de droging en is daarmee overbodig geworden.

Resultaat onderzoek

Het belangrijkste resultaat van dit luchtspouw onderzoek is dat de meeste spouwmuren in het geheel gevuld kunnen worden. Aannemers bereiken zo met dezelfde spouwbreedte een hogere isolatiewaarde. En dat is goed nieuws voor de sector. Want dankzij deze nieuwe inzichten is het mogelijk om duurzamer te bouwen, ook binnen de bestaande kaders in de woningbouw.

Knauf Supafil Cavity XL

Knauf Insulation bracht in 2017 Supafil Cavity XL op de markt. Dit isolatiemateriaal is ontwikkeld om spouwmuren volledig te vullen na het metselen. De aanleiding voor deze productontwikkeling was de toenmalige bouwcrisis: Nederland had te maken met een tekort aan metselaars. Door de metselaars het isolatiewerk uit handen te nemen kunnen zij zich focussen op hun ambacht en neemt hun productiviteit enorm toe.

Isoleren tijdens vorst en regen is sinds de introductie van Supafil Cavity XL ook mogelijk. Doordat de muren al staan is het isolatiewerk niet afhankelijk van het weer. Isoleren na het metselen zorgt ervoor dat de bouw minder tijd in beslag neemt. Dat betekent dat er meer woningen gebouwd kunnen worden. En dat is wenselijk, want het aantal te bouwen woningen loopt nog steeds achter op de vraag ernaar.

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek is positief over de nieuwe ontwikkeling. In haar vakblad stelt de vereniging dat ‘volledige vulling door na-isolatie ruim toepasbaar is voor nieuwbouwconstructies’. Wel wijst KNB erop dat er uitzonderingen zijn, wat ook Knauf Insulation en verwerker Pluimers Isolatie onderstrepen. Bepaalde typen baksteen, zoals glazuurstenen, zijn minder geschikt voor het volledig vullen van de spouw. De ligging van een woning kan ook een belemmerende factor zijn. Bij vrijstaande woningen aan de kust of in het open veld is een luchtspouw nog steeds aan te raden

Vrijblijvend isolatie advies?

Onze adviseur komt geheel vrijblijvend bij u langs.

Ja, ik wil vrijblijvend advies