Initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met dit initiatief willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu. De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49 procent te realiseren. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF. Edward van der Geest, voorzitter BSNC: “Onze branchevereniging wil graag een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Met deze tool kunnen zowel onze leden, zoals gemeenten, leveranciers, adviesbureaus en kennisinstellingen, toetsen welke milieumaatregelen van invloed zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van een sportaccommodatie.”

Sportsector kan winstgevend verduurzamen

Dit initiatief helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken en gratis adviestrajecten door energiecoaches. Zo kunnen we samen de sportsector winstgevend verduurzamen”, aldus Patrick Rijnbeek (directeur NL Actief). “Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart voor jouw sportclub. Sportclubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe.

Meer weten over dit initiatief?

Wil je weten hoe je jouw sportclub kan helpen verduurzamen? Ga naar de website van Sport NL Groen en bekijk hoe de tool werkt, wat je ermee kan en hoe verduurzaming bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de sport.

Vrijblijvend isolatie advies?

Onze adviseur komt geheel vrijblijvend bij u langs.

Ja, ik wil vrijblijvend advies